Vehmaisten virtuaalisen asukasillan yhteenveto

Järjestin korona keväästä johtuen virtuaalisen Vehmaisten asukasillan tiistaina 2.6. klo 18-19.30 Teams-verkkokokousalustalla. Koin, että kotiasuinalueellani tapahtuu niin paljon asioita, että emme voi viruksesta johtuen olla keskustelematta ja tapaamatta koko kevään ja kesän ajan. Kokeilu oli erittäin onnistunut, vuorovaikutteiseen sähköiseen tapaamisen osallistui itseni lisäksi 18 osallistujaa. Tapaamiseen oli kutsuttuna myös Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) ja alueen aktiivi Sirpa Kuusela. Illan lopputulemana Tampereen Vehmainen Seura ry otti koppia lähitapaamisen järjestämisestä vielä juhannuksen jälkeen Korona-viruksen varotoimet huomioiden.

Alla on lyhyt yhteenveto illan aikana keskustelluista asioista.

1. Ryötinkatu-Kaukaniemenkatu – turvallisuus- ja meluongelmat

Anne-Mari tehnyt hartiavoimin tässä asiassa vaikuttamistyötä kaupungin suuntaan, mutta asian statuspisteytys on vähäpätöinen erityisesti Ryötinkadun osuudelta ja asia on joutunut ”mappi-Ö”-osastoon. Kaukaniemen-katuosuuden tilanne on parempi, mutta sekään ei ole tällä hetkellä Tampereen kaupungissa listattuna suunniteltavissa tai kehitettävissä katukohteissa.

Alue on lapsirikas ja ymmärrettävästi tonttien pienuudesta johtuen lapset leikkivät nyt myös kadulla. Kevyenliikenteen väylät, hidasteet ja myös kaikki liikennemerkit puuttuvat katuosuudelta. Kaupungin viime kesänä kokeiluun tuotua nopeusnäyttöäkään ei ole enää käytettävissä. Kadulla ajetaan tällä hetkellä aivan liian lujaa ja alueella on nähty valitettavan useita läheltä piti tilanteita.

Kadun turvallisuusasiaa tulisi edistää pikaisesti edullisin keinoin (pihakatu-status ja sen mukana nopeuksien rajoitus 20km/h ja oikeat liikennemerkit paikoilleen, kevythidasteiden rakennus). Laajempia kehittämistoimia turvallisuuteen tulee suunnitella ja toteuttaa viimeistään kaupan tontin muutosprosessin yhteydessä. Ryötinkadun sulkemista on myös esitetty yhdeksi ratkaisuksi liikenneongelmiin, sekin vaihtoehto tulisi huomioida viimeistään laajemmassa kadun suunnitteluvaiheessa.

Kokouksessa nousi esille myös nastarenkaiden melu, erityisesti Kaukaniemen kadun laatoitetulla alueella. Myös Kangasalantien eteläpuolen autotallien seinäkkeiden on todettu lisänneen huomattavasti heijastemelua Kangasalantien pohjoispuolelle. Melu asiaa tulisi tarkastella uudestaan kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä. Tällä hetkellä uuden ja vanhankin asuinalueen viihtyvyys kärsii.

Apulaispormestari Jäntin vastasi, että asian käsittelyä voidaan edistää puhumalla koko tieosuudesta Saunarannasta aina K-marketille saakka. Näin katupätkän pistesaldo nousee lähemmäksi 15, jolloin sen on mahdollista päästä kaupungin katujen kehittämislistalle. Jäntin avustuksella aiheesta jatketaan keskustelua vastuuvirkamiesten kanssa.

2. Kaukaniemi – hoito- ja käyttösuunnitelma

Sirpa kertoi lyhyesti hoito- ja käyttösuunnitelman käynnistymisestä 2018 ja päätös- ja kuulemisprosessista. Esillä on  ollut monia mielipiteitä ja toiveita suunnitelmaa kohtaa, niiden lähtökohtana oli usein usein; tehdäänkö Kaukaniemestä puisto vai säilytetäänkö se metsänä. Puisto siitä loputa sitten tuli.

Kohde ei ole vielä valmis, mutta keskustelussa nostettiin esille muutamia huomioita tämän hetken tilanteesta:

1) puiden kaadoista – onko kaadettu myös ei kaadettavaksi merkittyjä puita (karsittu liikaa)?
2) Portaat – miksi ne tehtiin kestopuusta, joka on ongelmajätettä – Kintulammella puurakenteet toteutettiin lehtikuusesta ?
3) Hulevesien hallinta – nyt tapahtuu hallitsematonta hulevesivuotoa suoraan Kaukajärveen, mite tilanteeseen aiotaan reagoida suunnittelun ollessa puutteelista?
4) Saadaanko roskikset isommiksi, koska kaupunkilaiset käyttävät aluetta varmuudella noutoruokien syömispaikkana?
5) Miten hankkeen toteutuksen valvonta on tehty? Kuka ylipäänsä vastaa, jotta aiheesta voisi keskustella lisää?
6) Olisiko mahdollista järjestää katselmus alueen asukkaiden kanssa meneillään olevan vaiheen jälkeen – mitä opitaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi (jatkosuunnitelmat)?

Aleksi Jäntti totesi keskustelussa, että kaupunginpuutarhuri Timo Koski kannattaa kutsua kuultavaksi esimerkiksi elokuussa aiheen tiimoilta.

Vehmainen Seuran 2018 ja 2019 palautteet aiheeseen löytyvät www.vehmainen.fi uutispalstalta.

3. K-Marketin kaavamuutos tulee nähtäväksi to 4.6.2020 (kaava numero 8724)

Ehdotus tulee nähtäväksi kauppaan ja verkkoon.

Kaupunki ei järjestä asukastilaisuutta, mutta kaupunginosayhdistys Tampereen Vehmainen Seura ry järjestää tilaisuuden Kaukaniemessä 23.6.2020.

Sirpa kertoi asukasillassa taustaa kaavasta ja sen etenemisestä. Merkittävin muutos nyt esiteltävässä kaavassa on se, että pysäköintirakennus on poistettu ja siirretty kellariin ja pihalle, ja kerroslukua on vähennetty vuoden 2018 suunnitelmista. Toinen iso asia on se, että palvelualueelle on esitetty ainoastaan 700 km2 kasvavassa kaupunginosassa – tähän kaavoituksen on pitkäntähtäyksen kokonaissuunnittelun nimissä kiinnitettävä erityistä huomiota. Palaute 1. versioon löytyy myös vehmainen.fi uutispalstalta (1.6.2018).

Muutosehdotukset kaavaan tulee antaa eri kanavia pitkin 25.6.2020 mennessä.

Aleksi Jäntti totesi, että kaavoituksen todellista aikataulua on vaikea spekuloida. Aikatauluun vaikuttaa mm. se, että tuleeko siitä valituksia. Toisaalta mitä aikataulusta päättää rakentaja? Vaikuttamisen aikaikkuna on nyt auki ja tällä hetkellä on monia kanavia, joita rohkaistaan käyttämään (esim. kaupungin verkkosivut).

 

4. Anne-Mari listasi vielä seuraavia asioita, joihin ei 90 minuutin tapaamisessa ehditty syvällisesti keskittyä

 • koulun ministadionin yöllisen pelaamisen ongelmat

Naapurusto on tehnyt valituksista poliisille ja kaupungille (kuntalaisaloite – johon vastattu lyhyesti toukokuun 2020 lopussa), laihoin tuloksin. Kaupungilta toivottiin linjakasta ja ryhdikästä ulostuloa asiassa ”koko kylä kasvattaa” -idealla. Asukasillassa tuli ehdotuksia, jotka nousivat esille asian ratkaisemiseksi: lisätään pysäköintikieltoja, mahdolistetaan sakotusoikeus ”yksityiselle parkkipirkkoyritykselle”, lisätään vapaaehtoisnuorisotyöntekijöitä tekemään etsivää nuorisotyötä näille paikoille

Ongelma on laaja, myös muualla Tampereen miniareenoista on havaittu nuorten ongelmakäyttäytymistä klo 22 jälkeen. Aleksi Jänttiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä keskustelujen jatkamiseksi.

 • uuden koulun sisäilmaongelmat
  – Asiaa ei ehditty syvällisesti käsitellä, todettiin vain, että vanhemmille saakka Tilapalveluiden ja aluerehtorin lupaamaa loppuraporttia ei ole menneen lukuvuoden aikana saapunut.
 • Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen – stadionin kehitystyö on tällä hetkellä ajankohtainen, suunnittelupalavereita on pidetty kevään aikana, todellinen muutoksen vaihe on v. 2023 tienoilla.
 • Bussireitit pohdituttaa, saammehan alueelta riittävän toimivat yhteyden ratikkalinjaan? Toisaalta mitä lähijunaliikenteen kehittäminen alueelle tarkoittaa?
 • Kaukajärvi, Kaukajärven hyväksi hanke, auraus
  – Vehmaisten (kalastus)osakaskunta on käynnistänyt Kaukajärven hyväksi yhdessä -hankkeen. Katso lisää
  Tavoitteena on huolehtia Kaukajärven tilasta nyt ja tulevaisuudessa.
  – Liikuntatoimi on myöntänyt Osakaskunnalle avustuksen lupapäätösmaksujen maksamiseen, kiitos Anne-Marin ponnistusten.
  – 10.6. julkistetaan pienkeräys, jolla rahoitetaan järvitaimenen istutus Kaukajärveen.

Keskustelu päätettiin isoihin kiitoksiin Vehmaisten urheilukentän kunnostusten osalta. Alueen asukkaat ovat sen monipuolisuuteen erittäin tyytyväisiä.

Vieritä ylös