Vanhusasiamiehen tehtävät eivät saa kadota persoonattomaksi toiminnaksi palveluviidakkoon

Tampereen kaupunki on vuoden 2020 alussa lakkauttanut toisen vanhusasiamiehen tehtävän ja siirtänyt tehtävät osaksi useamman henkilön työtehtäviä hyvinvointikeskusten, lähitorien ja kotitorien neuvonta- ja ohjaustoimintaan. Olen huolissani siitä, että vanhusasiamiehen tehtävät jäävät muutoksessa muiden hoidettavien asioiden jalkoihin. Myös Tampereen Vanhusneuvosto on esittänyt huolensa kaupungille toiminnan jatkumisesta vain yhden henkilötyövuoden voimin.

Vanhusasiamies-toimintaa on toteutettu menestyksekkäästi Tampereelle jo vuoden 2011 alkaen. Vanhusasiamies on keskeinen ikäihmisten oikeuksien ja omannäköisen elämän edistäjä. Vanhusasiamieheen voi asiakas itse tai hänen omaisensa ottaa yhteyttä kaikissa ikäihmisten arkea koskevissa huolissa. Useimmiten vanhusasiamiehen puoleen käännytään, kun palvelu ei tavalla tai toisella tyydytä.

Kannatan ja myös peräänkuulutan toimintojen rakenteellisia muutoksia ja palvelutarjonnan uudelleen järjestelyjä. Tätä kehitystyötä tarvitaan toiminnallisesti mutta myös taloudellisesti tarkasteltuna. Tampereen väestön ikääntyessä kovalla vauhdilla kuitenkin pohdin, että emmehän me menetä juuri kriittisellä hetkellä jotakin todella arvokasta. Pelkonani on, että vanhusasiamiehen tehtävät hukkuvat palveluviidakkoon, eikä ikäihminen tai omaiset enää tiedä kenen puoleen kääntyä esimerkiksi hoidon ristiriitatilanteissa. Palvelusta tulee pahimmillaan persoonatonta ja henkilöt vaihtuvat liikaa laadukkaan ja vaikuttavan palvelun aikaansaamiseksi.

Helmikuun valtuustossa päätetetyssä Tampereen kaupungin Tukea vanhenemiseen -suunnitelmassa todetaan, että ”Asiakasohjauksessa keskeisessä roolissa on palvelutarpeen arviointi; ihmisen palvelutarve tunnistetaan moniammatillisesti ja hän saa juuri tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti eikä mitään turhaa.” Otetaan tämä suunnitelmassa hyvin kiteytetty tavoite tosissaan kaikilla eri tasoilla. Vanhusasiamiesten tehtävien siirto organisaatiossa tulee tehdä huolella, ja ikäihmisten tarpeet edellä. Peruspalvelut Tampereella tulee olla saatavilla vaivattomasti, myös omaisten näkökulmasta katsottuna.

Anne-Mari Jussila

kaupunginvaltuutettu (kok.), sosiaali- ja terveyslautakunnan varapj.

Vieritä ylös