Valtuustoaloite 10/2021: Hulevesien nykyistä parempaan hallitsemiseen tarvitaan lisää vastuunkantoa ja monipuolisempaa yhteistyötä

Jätimme kaupunginvaltuutettu Kirsi Kaivosen (sd.) kanssa yhteisen valtuustoaloitteen lokakuun valtuuston kokouksessa hulevesien nykyistä paremmasta hallitsemisesta. Meidän iloksemme 51 muuta valtuutettu yli kaikkien puoluerajojen allekirjoittivat aloitteemme.

Kaukajärvi-Pitkäjärvi vesistö on tärkeä virkistysvesistö Tampereen ja Kangasalan rajalla. Erilaisten epäpuhtauksien ja kiintoaineiden valuminen uhkaa nyt aidosti tätä kaupunkivesistöä. Järvien vesi vaihtuu harvoin, noin kolmen vuoden välein. Kaukajärvi-Pitkäjärvi vesistössä on asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä todettu rehevöitymistä ja erityisesti Kaukajärvessä, kalakannan muutoksia. Särjen ja sen sukulaisen, suutarin, populaatiot ovat kasvaneet merkittävästi. Pitkäjärven mutakerros on luonnostaan paksu ja pohjan happitilanne on huono.

Alueella tapahtunut viime aikainen runsas rakentamisen tiivistäminen heti järvien läheisyydessä ja hulevesien johtaminen kauempaakin, vauhdittavat hulevesiongelman kasvua ja lisäävät edelleen vesistön rehevöitymistä salakavalasti. Vanhoissa sadevesiviemärijärjestelmissä hulevesiä ei ole suodatettu ja nykyisiä, uusien rakennus- ja katuverkostojen vesiä johtuu edelleen suodattamatta viemäreitä ja kivirännejä pitkin pieneen vesistöön. Lisäksi viime aikoina voimistuneet sateet ovat silminnähden ylittäneet olemassa olevien hulevesijärjestelmien kapasiteettia alueella.

Useat eri havainnot kertovat vesistön tilan huolestuttavasta muutoksesta. Ongelmaa on nostettu ansiokkaasti esille alueen asukkaiden ja yhdistysten toimesta niin virkamiehille kuin poliitikoille, mediaa unohtamatta. Ruohonjuuritason huolestuneisuutta ei kuitenkaan olla kuultu parhaalla mahdollisella tavalla. Kaukajärvi-Pitkäjärvi on poikkeuksellisen monipuolinen luontoympäristökokonaisuus, joka palvelee laajasti sekä koko ajan kasvavaa alueen asutusta että muita kaupunkilaisia Tampereella ja Kangasalla. Tämä luontoympäristö on merkittävä terveyden ja virkistävän vapaa-ajan lähde ympärivuotisesti.

Nykyisenä ja entisenä alueen asukkaana ehdotamme, että Tampere ja Kangasala luovat yhteistyöelimen, joka alkaa kehittämään Kaukajärvi-Pitkäjärvi vesistön hulevesien hallinnan suunnittelua ja toteutusta laajalla yhteistyöllä eri sidosryhmien (esim. asukkaiden, Vehmaisten osakaskunnan, Vehmainen Seura ry:n sekä rakennuttajien) kanssa. Tampereen kaupungin tulee olla aloitteellinen asian edistämiseksi. Samalla ehdotamme, että tätä uutta toimintatapaa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti myös muilla tiivistysrakentamisen rajapinta-alueilla ympäryskuntien kanssa.

Lisäksi peräänkuulutamme vastuullisuutta ja konkreettisia toimia hulevesiongelmien ratkaisemiseksi Tampereella.

Vieritä ylös