Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä
3.10.2018

Rekisterinpitäjä: Anne-Mari Jussila; [email protected], 044-2882123

Rekisterin käyttötarkoitus: vaalikampanjoiden tukitiimin rekisteri

Rekisterin tietosisältö: viestin jättämisen yhteydessä kerätään ja tallennetaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Rekisterin käyttötarkoitus: henkilötietoja käytetään kampanjaviestintään, pääosin sähköpostin välityksellä

Tietojen arkistointi ja hävittäminen: henkilötiedot säilytetään yhden vuoden ajan rekisteriselosteen laatimispäivästä (3.10.2019 saakka)

Tietolähteet: tiedot saadaan henkilöiden itsensä ilmoittamina, eikä niitä siten päivitetä säännöllisesti

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto: tietoja ei myydä eikä luovuteta eteenpäin

Rekisterin suojauksen periaatteet: sähköisessä muodossa tallennetut tiedot kertyvät ensin verkkosivualustalle, josta ne siirretään rekisterinpitäjän henkilökohtaiselle tietokoneelle. Verkkosivualustalle ja tietokoneelle on määritetty salasanat, jotka ovat vain rekisterinpitäjällä ja hänen kampanjapäälliköillään.

Vieritä ylös