Kannanotto: Tehdään päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys loppuun asti laadukkaasti

Nykyajan johtaminen ja päätöksenteko kaipaavat tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa monipuolista tietoa. Olemme päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen osalta oikealla polulla tässä asiassa, mutta lisätietojen pyytäminen ja saaminen ovat vielä tarpeen.

Koulumatkojen turvallisuus, joka nousi vahvana esille mm. viime kevään vanhemmilta kerätyssä kyselyssä, on tärkeä näkökulma. Turvallisuus linkittyy vahvasti pienten lasten lähikouluperiaatteeseen, joka kirjattiin myös pormestariohjelmaan. Turvallisuuden edistämiseksi toimintojen ja suunnittelun poikkihallinnollisuuteen tulee lisäksi kiinnittää erityistä huomiota. Olemmehan me nyt kontaktoineet mm. kevyenliikenteen väylien ja joukkoliikenteen suunnittelijat etukäteen päästäksemme yhteisymmärrykseen tarvittavista muutoksista? Ja ymmärtäneet mitä nämä muutokset meille maksavat sekä huomioineet ne selvityksessä oikealla tavalla? Turvallisuusnäkökulma tulee mielestäni nostaa selvityksen viidenneksi pääperiaatteeksi.

Lakkautettavien koulurakennusten jatkokäyttötarkoituksesta ja mm. tonttien muutosmahdollisuuksista on oltava myös todenmukainen suunnitelma. Emmehän me ole tekemässä tietämättämme Tampereesta autiokoulujen kaupunkia? Toisaalta, voimmehan me todella huomioida saatavat myyntituotot tuloutettavina euroina kaupungin kassaan?

Pormestariohjelmassa annetaan myös palvelulupaus; ”Jokaisella lapsella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.” Esitellystä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksestä uupuu mielestäni tämän asian huomioiminen lähes kokonaan. Tampereella on yli 100 liikunta- ja urheiluseuraa, jotk a käyttävät aktiivisesti erityisesti koulujen saleja toiminnassaan, myös pienten koulujen saleja. Lisäksi koulun tiloissa toimii myös muita yhdistyksiä. Miten muutokset on huomioitu toiminnan ja talouden näkökulmasta tässä selvityksessä? Liikuntapaikkaselvitys odottaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyä vielä kuluvan syksyn aikana. Teemmehän me päätöksiä nyt synkronoidusti? Tämän hetken tehdyt väistötoimet useissa kouluissa ovat ajaneet jo monia seuroja erittäin ahtaalle harrastusolosuhteiden näkökulmasta.

Nyt esitellyssä palveluverkkosuunnitelmassa on siis paljon pohdittavaa ja sulateltavaa. Jatketaan sen taustaselvittelyä vielä hetki. Näin saamme tehtyä päätöksiä todellisiin ja kokonaisvaltaisiin tietoihin perustuen, myös taloudellisista näkökulmista. Kaupunginhallituksen (3.9.) tekemä muutosesitys oli erittäin tervetullut lisä suunnittelun syventämiselle. Lisäksi kuntalaisten laaja kuuleminen näin isossa asiassa on perusteltua ja mielestäni inhimillistä politiikkaa.

Anne-Mari Jussila

kaupunginvaltuutettu (kok.), sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja

Vieritä ylös