Kohdataan aidosti lapsia ja nuoria.

Kuunnellaan paremmin lapsia ja nuoria.
Koulut monipuolisemmin mukaan vapaa-aikaan.
Tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen kanssa.
Enemmän matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia.
Lähiliikuntapaikat kuntoon ja käyttöön.
Vietetään enemmän aikaa yhdessä.

Perheet ovat voimavara.

Uudistetaan perhevapaajärjestelmä nykyistä joustavammaksi.
Kehitetään sekä toteutetaan palveluja lähellä perheitä ja aidosti heidän kanssaan.
Panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin ja annetaan apua ongelmatilanteissa ripeästi.
Otetaan järjestöt, koko kolmas sektori ja seurakunnat tiiviisti mukaan palvelutarjontaan.
Vahvistetaan erilaisten perheiden tasa-arvoa.

Ikäihmisten asiat keskiöön.

Yksilölliset palvelut ja vaivaton palveluihin pääsy.
Kotihoidon ja palveluasumisen kehittäminen ja resurssointi.
Omaishoidolle enemmän arvostusta.
Mahdollistetaan tuettu läheisen vapaa.
Senioripassi tukemaan harrastamista.
Liikkuminen ja ulkoilu avaavat oven elämään.

Yrittäminen on asenne.

Työn verotusta ei tule kiristää

Palvelut toimiviksi ja saavutettaviksi.

Tähän tekstiä ja sen jälkeen klikkaa laatikon keskeltä ylhäältä sinisestä valikosta 6 pisteen kohdalta. Sen jälkeen vasemman reunan valikosta Edistynyt-välilehti ja sieltä Responsiivinen. Klikkaa kaikista 3 kohdasta valinta pois niin saat tämän osion näkyviin. Oikeaan reunaan voi lisätä kuvan tai poistaa kohdan klikkaamalla hiiren 2.napilla ja valitse Poista.

Tehdään yhteistyötä yli hallinnonrajojen.

Tähän tekstiä ja sen jälkeen klikkaa laatikon keskeltä ylhäältä sinisestä valikosta 6 pisteen kohdalta. Sen jälkeen vasemman reunan valikosta Edistynyt-välilehti ja sieltä Responsiivinen. Klikkaa kaikista 3 kohdasta valinta pois niin saat tämän osion näkyviin. Oikeaan reunaan voi lisätä kuvan tai poistaa kohdan klikkaamalla hiiren 2.napilla ja valitse Poista.

Jatkuva oppiminen ja kehittäminen ovat tätä päivää.

Tähän tekstiä ja sen jälkeen klikkaa laatikon keskeltä ylhäältä sinisestä valikosta 6 pisteen kohdalta. Sen jälkeen vasemman reunan valikosta Edistynyt-välilehti ja sieltä Responsiivinen. Klikkaa kaikista 3 kohdasta valinta pois niin saat tämän osion näkyviin. Oikeaan reunaan voi lisätä kuvan tai poistaa kohdan klikkaamalla hiiren 2.napilla ja valitse Poista.

Tavoitteena terve ja turvallinen tulevaisuus.

Tähän tekstiä ja sen jälkeen klikkaa laatikon keskeltä ylhäältä sinisestä valikosta 6 pisteen kohdalta. Sen jälkeen vasemman reunan valikosta Edistynyt-välilehti ja sieltä Responsiivinen. Klikkaa kaikista 3 kohdasta valinta pois niin saat tämän osion näkyviin. Oikeaan reunaan voi lisätä kuvan tai poistaa kohdan klikkaamalla hiiren 2.napilla ja valitse Poista.