NykyTampere-lehti 26.5.2021: Uudistetaan sote-palveluja ihminen edellä

On tärkeää, että jokainen tamperelainen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti. Palveluihin on päästävä useiden eri kanavien kautta ja asiakas tulee saattaa ketterästi oikean palvelun äärelle. Hoitopolkujen katkeamattomuus on ensisijaisia tavoitteitamme. Hoidossa tulee huomioida myös yksilön kokonaisvaltainen elämäntilanne. Tarvitsemme laadukkaiden sote-palveluiden toteuttamiseen sekä resursseja että innovatiivisia toimintatapoja, esimerkiksi palvelusetelimallin käyttöä tulee edistää aktiivisesti.

Myös ennaltaehkäisyn laajat mahdollisuudet on käytettävä nykyistä tehokkaammin hyödyksi ja muun muassa järjestöjen osaaminen tulisi valjastaa nykyistä vahvemmin tähän työhön. Terveellisten elämäntapojen edistäminen parantaa tamperelaisten hyvinvointia ja tuottaa Tampereelle myös taloudellisia hyötyjä.

Koronan jälkeen erityishuomiota tulee kiinnittää hoitovelkaan ja erityisesti mielenterveyspalveluiden saatavuuteen. Lisäksi Tampereella tulee panostaa päihdepalvelujen ja lastensuojelun resurssien riittävyyteen. Ikääntyvässä kaupungissa myös ikäihmisten palvelut tulee olla kehittämisen keskiössä. Hyvinvointipalveluissa onnistuminen edellyttää nykyistä laajempaa ja avoimempaa yhteistyötä sekä tietojen vaihtoa eri ammattilaisten kesken.

Kaupungin on työnantajana panostettava työntekijäkokemukseen mm. osallistamalla henkilökuntaa vahvemmin oman työnsä kehittämiseen ja mahdollistamalla täydennyskoulutus. Lisäksi henkilökunta tarvitsee työssä jaksamisen tueksi hyvää johtamista.

Sote-uudistukseen Kokoomuksella on selkä näkemys, maakuntamallia ei tarvita suomalaisen terveydenhuollon uudistamiseksi.

Anne-Mari Jussila

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja kuntavaaliehdokas

Vieritä ylös