Kannanotto Aamulehti 14.10.2020: Miksi meillä on keskeneräisin tiedoin näin kova kiire ratikan kakkososan rakentamisessa?

Tampereen kaupunginvaltuusto saa lokakuussa päätettäväkseen ratikan rakentamisen Pyynikintorilta Lentäväniemeen. Aamulehden syyskuussa uutisoimassa valtuutetuille esitetyssä kyselyssä halusimme lisätietoja ennen päätöksentekoa. Osaan kysymyksistä saimme tietoa valtuutetuille järjestetyssä iltakoulussa, kaikkiin kuitenkaan emme.

Loppuosa ratikasta on rakennettava, sillä aloitettua hanketta ei voi jättää kesken. Länsi-Tampereen saavutettavuuden parantamisen hyödyt ovat monessa mielessä merkittäviä. Nyt kysymys kuuluukin; ”Onko juuri tämä oikea hetki tehdä päätös jatkon rakentamisesta?”. Mielestämme kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ennen kaikkea hankkeen kannattavuuden kannalta keskeiset kysymykset tulisi ratkaista ennen loppuosan päätöksen lukkoon lyömistä.

Koemme, että rakentamisen kiirehtimisessä on myös turhaa riskinottoa, sillä suunnitelmaan kuuluva Näsijärven vesistötäyttö on vielä valitusasiana hallinto-oikeuksissa. Pahimmillaan nyt suunniteltua kakkososan jälkimmäistä osaa ei päästä toteuttamaan moneen vuoteen tai suunnittelu joudutaan käynnistämään uudelleen Hietarannan kohdalla. Nykyisessä päätösesityksessä ratikan kakkososaa ollaan lisäksi jakamassa tarpeettomasti kahteen toteutusvaiheeseen. Mielestämme kokonaisuuden kannalta ei ole mitään tarvetta kiirehtiä Pyynikintori-Santalahti välin rakentamista.

Raitiotiepäätökseen on myös epäloogisesti kytketty rinnakkaisen liikenneväylän, eli Pispalan valtatien muutos nykyisestä joukkoliikennepainotteisemmaksi. Tämä tuottaisi suuria haittoja poikittaisliikenteelle ja kadun varren yritystoiminnalle. Pispalan valtatien asema liikenneverkossa pitääkin säilyttää nykyisellään merkittävänä liikenteen kokoojakatuna ja joukkoliikenteen laatukäytävänä, kuten voimassa oleva yleiskaava toteaa.

Vasta viime hetkillä saatujen kustannuslaskelmien mukaan raitiotieinvestoinnin kannattavuus on heikentynyt merkittävästi nyt jo rakenteilla olevan raitiotien rakentamispäätöksen ajankohtaan nähden. Päivitetty hyöty-kustannussuhde on kokonaisuudessaan 1,05 ja Tampereelle 1,69. Mikäli tulevaisuuden epävarmat tulot jaksotettaisiin tähän päivään ja huomioitaisiin muiden, kuten Viinikanlahden alueen tuotot, olisi tuotto jopa negatiivinen. Puhumattakaan hankkeen tuplaantuneista peruskustannuksista alkuperäisiin laskelmiin verrattuna.

Ennen kakkososan rakentamispäätöstä tulisi käytössämme myös olla ensimmäistä osaa parempi suunnitelma rakentamisen aikaisten haittojen ehkäisystä, ja vahvemmat suunnitelmat asukkaiden kulkuyhteyksistä raitiopysäkeille.  Yhteydet suureen osaan keskustaa, Pyynikkiä, Pispalaa ja Epilää uhkaavat mennä poikki 15 kuukauden ajaksi mm. Sepänkadun sillan käyttökatkon takia. Myös kevyen liikenteen yhteydet pysäkeille ratikan saavutettavuuden parantamiseksi kaipaavat vielä parannuksia.

Näkemyksemme mukaan ratikan kakkososan suunnitelmat eivät ole vielä kypsiä päätökselle, vaan ensin tulisi varmistaa raitiotielinjauksen toteutuskelpoisuus, hioa investointilaskelmat valmiiksi sekä parantaa käytettävyysnäkökulmia. Tunne ei saisi olla ohjaava tekijä näin tärkeässä päätöksenteossa. Eikä myöskään kiire. Olemme valtuustossa vastuullisesta päätöksenteosta vastuussa kaupunkilaisille. Lopuksi toivomme valtuustossa ratikasta asiallista ja faktapohjaista keskustelua.

Kaupunginvaltuutetut (kok.)

Anne-Mari Jussila, Antti Ivanoff, Matti Höyssä, Petri Rajala

Vieritä ylös