Kannanotto Aamulehti 1.5.2020: Mahdollistetaan kuntalaisille rajoitusten sallimissa rajoissa monipuolisempaa tekemistä

Poikkeusolot jatkuvat, eikä kukaan toistaiseksi tiedä, kuinka kauan ja millä laajuudella. Mitä pidempään koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset ylettyvät, sitä enemmän korostuvat niiden vaikutukset niihin, jotka eivät suurella todennäköisyydellä tautia edes sairasta. Tamperelaisten turnauskestävyyden edistämiseksi ja kerrannaisvaikutusten vähentämiseksi tulisi kuntalaisten mielekästä tekemistä vahvistaa entistä enemmän valtakunnallisia määräyksiä rikkomatta ja turvallisuudesta tinkimättä.  Ehdotamme, että Tampereella selvitettäisiin nopealla tahdilla ainakin kirjastojen etälainausten aloittamista ja ulkoliikuntapaikkojen avaamista pienryhmäkäyttöön. Näiden tutkitusti hyvinvointia lisäävien toimien määrätietoinen edistäminen lisäisi kuntalaisten terveyttä niin henkisesti kun fyysisestikin.

Jos ravintolat voivat myydä ruokaa ulos ja Pirkanmaan Voimia jakaa kouluissa ruokaa kahdesti viikossa 8.000 henkilölle, myös kirjastoissa etälainauksen take away -periaatteella tulisi olla mahdollista. Kirjastobusseja voitaisiin hyödyntää toiminnassa ja siten laajentaa jakelua keskusta-alueen ulkopuolelle. Erityisesti ikäihmiset ja lapsiperheet hyötyisivät tästä palvelunavauksesta. Olemme olleet asiasta myös yhteydessä pirkanmaalaisiin kansanedustajiin ja he ovat luvanneet tehdä parhaansa valtakunnan tasolla, jotta kirjastojen rajoitettu avaaminen tulisi pian mahdolliseksi. Toivomme Tampereen kaupungin aktiivista valmistelua asiassa ennakoivalla otteella.

Liikkumisen edistämisen näkökulmasta ulkoliikuntapaikkojen asteittainen avaaminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Henkilökunnan tehtäviin kuuluisi normaalitöiden lisäksi rajoitusten  noudattamisen valvonta. Näin toimiessa kuntalaisten omatoimiseen liikuntaan avautuisi uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta tämä olisi kädenojennus myös seurojen suuntaan.

Monen seuran tilanne on erittäin tukala. Seurojen pienryhmäharjoittelun mahdollistaminen aluksi  ulkotiloissa olisi yksi tukimuoto. Toiminta olisi järkevä käden ojennus seurayhteisöjen talouskurimukseen, koska perusseuratoiminta voisi jatkua edes osittain. Samalla saataisiin myös edistettyä lasten sosiaalisia kontakteja ja vähennettyä esimerkiksi yksinäisyyden tunnetta. Vanhemmat saisivat osaltaan tehdä valinnan lastensa mukaan päästämisestä mahdolliset riskit punniten. Vuorojen jakamiseta ja tilojen tarkoituksenmukaiseta käyttö tulisi suunnitella kaupunkijohtoisesti, mutta vahvassa yhteistyössä seurojen kanssa.

Lukeminen ja liikkuminen luovat hyvinvointia laajoille joukoille. Niiden aktiivinen mahdollistaminen ei nykytilanteessa tuo merkittäviä lisäkustannuksia, päinvastoin ne vähentävät kustannuksia pitkällä aikajänteellä ja ennen kaikkea edistävät kuntalaisten terveyttä. Pidetään kuntalaisista monipuolisesti huolta – ja annetaan kuntalaisten pitää huolta myös itsestään!

 

Anne-Mari Jussila

kaupunginvaltuutettu (kok).

 

Ilpo Rantanen

varavaltuutettu (kok.)

Vieritä ylös