Kannanotto Aamulehdessä 15.4.2020: Kunnissa ratkaistaan koronasta selviytyminen

Koronakriisi iskee terveyteen ja talouteen aiheuttaen monenlaisia ongelmia. Kaupungit ja kunnat taistelevat osaavine ammattilaisineen etulinjassa, mutta toistaiseksi hallituksen tarjoamat tukitoimet niille ovat olleet kovin kevyitä. Sairaanhoitopiireille on luvattu tukea suorien koronasta aiheutuvien kulujen kattamiseen, mutta kunnat ovat jääneet yksin.

Akuutin kriisivaiheen jälkeen on siirryttävä ennakoiden ja määrätietoisesti kuntien ja kansantalouden uudelleenrakentamiseen. Terveen talouden merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä se tuo liikkumavaraa. Kuntaliitto arvioi kuntien talouden heikkenevän tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla. Tampereen osalta se tarkoittaa 73−100 miljoonan euron negatiivista vaikutusta. Tilannetta ei helpota se, että Tampereen käyttötalous on ollut kuralla jo ennen koronaa.

Kunnille on kohdennettava sellainen pelastuspaketti, jolla välttämättömät palvelut turvataan jokaiselle suomalaiselle sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisölle. Kuntien roolia on kasvatettava yrityksille ohjattavan tuen kanavoimisessa. Yksikään elinvoimainen yritys ei saa kaatua. Viimeistään tämä kriisi on osoittanut, että valtio tarvitsee yrityksiä siinä missä yritykset valtiota nyt ja tulevaisuudessa.

Pitkän aikavälin tulojen ennakoitavuutta tulee lisäksi parantaa verotilitysjärjestelmää kehittämällä. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä on myös karsittava ja etenkin tehtäviä lisäävien hankkeiden valmistelu on keskeytettävä. Esimerkiksi oppivelvollisuuden pidentämistä ei tule valmistella, vaan resursseja tulee ohjata monipuolisesti eri kouluasteille oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, kuten opiskeluhuollon palveluihin.

Sosiaalisia ongelmia on myös torjuttava panostamalla ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Poikkeusolojen kasvattamat ongelmat muun muassa perheissä heijastuvat kauas kriisin jälkeiseen aikaan. Nopea palveluiden saaminen on turvattava ennen kaikkea perhepalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Aukioloaikojen pidentäminen ja palvelusetelien käytön laajentaminen ovat hyviä keinoja saatavuuden parantamiseen.

Yksinäisyydestä aiheutuvien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi joissain kunnissa on otettu käyttöön malli, jossa ikäihmisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä voinnin ja avun tarpeen selvittämiseksi. Käytäntöä tulisi laajentaa koko Suomeen. Kolmatta sektoria voisi hyödyntää enemmän tällaisessa toiminnassa. Tampereella kokoomus on päättänyt soittaa kaikille yli 70-vuotiaille jäsenilleen ja paikallisyhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin koko Pirkanmaalla.

Koronakriisillä on kuitenkin hopeareunus. Kaikki kriisin aikana opitut toimintatavat on hyödynnettävä, eikä vanhoihin toimintamalleihin kannata oikopäätä palata. Kun liikkeelle on päästy, on aktiivisen kehittämisen vyörytystä jatkettava – kunnat ja asukkaat edellä.

Anne-Mari Jussila (kok)
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj.
Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

Aleksi Jäntti (kok)
Tampereen apulaispormestari
Kokoomuksen Pirkanmaan piirin pj.

Jouni Markkanen (kok)
Kaupunginvaltuutettu
Tampereen Kokoomuksen aluejärjestön pj.

 

Aamulehti mielipidekirjoitus 15.4.2020

 

Vieritä ylös