Kannanotto: Järki käteen byrokratian rattaissa – lisätään yksilön vastuuta ja vapautta oman ympäristön kehittämiseen

Kaukajärvi on itä-Tampereen asukkaille tärkeä virkistys- ja lähiliikuntapaikka, jota myös melonta- ja soutuharrastajat pitävät kotipesänään. Järvellä on useita uimarantoja ja myös seurapohjaisesti ylläpidettävä avantouintipaikka. Lisäksi järven rannoilla on erilaisia kiinteistöjä, myös kesäasuntoja. Järvelle on haettu useita vuosia sitten moottoriajoneuvokielto, joka suuntaa järven käyttötarkoitusta ja edistää järviluonnon suojelua sekä alueen viihtyvyyttä estämällä mm. vapaa-ajan moottoriveneilyn ja vesiskootterilla ajamisen. Hyvä niin.

Viime vuosina järvien käyttö on laajentunut myös enenevässä määrin talviaikaan mm. retkiluistelun, talvipyöräilyn ja hiihtämisen suosion kasvaessa. Järven hyötykäyttö talvisin lähiliikuntapaikkana vaatii väylien (hiihtoladut, retkiluistelu- ja kävelyradat) kevyttä ylläpitoa. Pääosa tästä ylläpidosta tapahtuu Tampereella kaupunkijohtoisesti, osa vapaaehtoistoimin.

Paikallislehdissä on nostettu esille Kaukajärven talviliikuntaväylien omaehtoista ylläpitoa tehneen henkilön saama huomautus rikosilmoituksen takia, jossa on vedottu juuri ELY-keskuksen linjaamaan moottoriajoneuvokieltoon. Valitettavasti huomautus on johtanut väylien ylläpidon lopettamiseen keväthangilla. Jotakin positiivistakin valitus on aiheuttanut. Alueen useat yhdistykset ovat koonneet voimiaan ja lähestyneet Tampereen kaupunkia hakemaan järven kesä- ja talviliikkumisen ylläpidon mahdollistavaa poikkeuslupaa yhtenä isona kokonaisuutena. Toimintatapa on erinomainen yhteistyöavaus, jonka toivoisi tuottavan tulosta. Kaupungin tulisi pohtia omaehtoisten liikuntapaikkojen ylläpitämisen mahdollisuuksia laajemminkin. Löytyisikö mitään toimintamallia, jolla kuntalaiset aktivoituisivat yhteisin pelisäännöin mm. jääkenttien kunnossapidossa? Voisiko tässä asiassa hyödyntää alueellisten yhdistysten (esim. omakotiyhdistykset) roolia?

Kaukajärvi ja sen ympäristö tuottavat valtavasti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kaikille ikäryhmille. Meidän kuntalaisten etu olisi, että mahdollistamme ihmisten aktiivisuuden järkevin, ajassa olevin raamein sekä lähiliikuntapaikkojen ylläpidossa että niiden käytössä. Toivottavasti hymyilemme toisillemme ensi talvenakin Kaukajärven jäällä!

Anne-Mari Jussila

Vehmaisissa asuva kolmen lapsen äiti, Tampereen kaupunginvaltuutettu (kok)

Vieritä ylös