admin

Kannanotto: Tavoitteena inhimillinen, turvallinen ja alueen tarpeet huomioiva päiväkoti- ja kouluverkko

Olemme perehtyneet Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän vastaavina lautakuntaedustajina syksyn aikana syvemmin Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoon mm. kiertämällä useita asuinalueita ja kulkemalla läpi erilaisia koulumatkareittejä. Päiväkoti- ja kouluverkkoa päätettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen koulumatkaan ja Tampereen asuinalueiden erityistarpeisiin. Suuri koulu ei mielestämme ole itseisarvo. Kun tasa-arvon toisessa vaakakupissa on vaikkapa monipuolinen valinnaisuus, tulee painoarvo …

Kannanotto: Tavoitteena inhimillinen, turvallinen ja alueen tarpeet huomioiva päiväkoti- ja kouluverkko Lue lisää »

Kannanotto: Tehdään päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys loppuun asti laadukkaasti

Nykyajan johtaminen ja päätöksenteko kaipaavat tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa monipuolista tietoa. Olemme päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen osalta oikealla polulla tässä asiassa, mutta lisätietojen pyytäminen ja saaminen ovat vielä tarpeen. Koulumatkojen turvallisuus, joka nousi vahvana esille mm. viime kevään vanhemmilta kerätyssä kyselyssä, on tärkeä näkökulma. Turvallisuus linkittyy vahvasti pienten lasten lähikouluperiaatteeseen, joka kirjattiin myös pormestariohjelmaan. …

Kannanotto: Tehdään päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys loppuun asti laadukkaasti Lue lisää »

Valtuustoaloite: Esteettömän lähiluontoreitin rakentaminen Tampereelle

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä mm. vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki. Sairauksien, vammojen tai esimerkiksi pienten lasten kanssa rattailla liikkumisen ja ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle. Tampereen kaupungissa on upeita lähiluontokohteita, joiden elämyksellisyyttä lisää vielä järviveden …

Valtuustoaloite: Esteettömän lähiluontoreitin rakentaminen Tampereelle Lue lisää »

Kannanotto: Järki käteen byrokratian rattaissa – lisätään yksilön vastuuta ja vapautta oman ympäristön kehittämiseen

Kaukajärvi on itä-Tampereen asukkaille tärkeä virkistys- ja lähiliikuntapaikka, jota myös melonta- ja soutuharrastajat pitävät kotipesänään. Järvellä on useita uimarantoja ja myös seurapohjaisesti ylläpidettävä avantouintipaikka. Lisäksi järven rannoilla on erilaisia kiinteistöjä, myös kesäasuntoja. Järvelle on haettu useita vuosia sitten moottoriajoneuvokielto, joka suuntaa järven käyttötarkoitusta ja edistää järviluonnon suojelua sekä alueen viihtyvyyttä estämällä mm. vapaa-ajan moottoriveneilyn ja …

Kannanotto: Järki käteen byrokratian rattaissa – lisätään yksilön vastuuta ja vapautta oman ympäristön kehittämiseen Lue lisää »

Kannanotto: Laaja yhteistyö ja tiedolla johtaminen liikuntapaikkojen kehittämispäätösten perustaksi

Liikunnan ja urheilun olosuhteiden tulevaisuuden kehittämisestä tulee Tampereella käydä avointa ja laajaa keskustelua. Kaupungin muutostahti sekä julkisella että yksityisellä puolella on kova. Viimeisin varmistunut muutostieto liikuntapaikoissa on Tampere-Areenan purku kolmen vuoden kuluttua (AL 10.1.). Olosuhteiden kehittämiskeskustelun pohjana tulisi olla tietoa, ei niinkään tunnetta. Meidän tulisi vähintään tietää tästä hetkestä ja arvioida tulevaisuuden osalta, kuinka suosittuja …

Kannanotto: Laaja yhteistyö ja tiedolla johtaminen liikuntapaikkojen kehittämispäätösten perustaksi Lue lisää »

Kannanotto: Hakametsän kehittämisessä päätökset tulisi tehdä laajassa yhteistyössä ja tiedolla johtamisen perusteella

Liikunnan ja urheilun olosuhteiden tulevaisuuden kehittämisestä tulee Tampereella käydä avointa ja laajaa keskustelua. Kehittämisen pohjana tulisi olla tietoa, ei niinkään tunnetta. Meidän tulisi vähintäänkin tietää edes suuntaa antavasti: kuinka suosittuja eri liikuntamuodot ja -lajit ovat nyt ja mikä niiden tulevaisuuden trendi on? millainen v. 2030 Tampere on ja miten liikunta sekä urheilu linkittyvät sen ydintoimintoihin? …

Kannanotto: Hakametsän kehittämisessä päätökset tulisi tehdä laajassa yhteistyössä ja tiedolla johtamisen perusteella Lue lisää »

Vieritä ylös