Kannanotot ja aloitteet
.

Tiedote: Pispalan koulun väistötilaratkaisuun tarvitaan uusi yhteinen suunta

Tampereen kaupungissa on valmisteltu virkamiesjohtoisesti Pispalan koulun väistötilaratkaisua. Ensisijaisena ratkaisuna on esitetty hajautettua mallia, jossa 1.-2. luokkalaiset saavat siirtokelpoiset tilat Hyhkyn kentälle ja vanhemmat oppilaat kuljetetaan busseilla Vuoreksen kouluun. Osa vanhemmista on kokenut Vuoreksen kouluun siirtymisen turvattomana ja liian aikaa vievänä ratkaisuna. On myös niitä vanhempia, jotka haluavat ...
Lue Lisää

Tartutaan Tampereellakin vielä vahvemmin liikkumattomuuden haasteeseen

Eduskuntavaaliehdokkaat Anne-Mari Jussila (kok.) ja Perttu Jussila (vihr.) keskustelivat monipuolisesti Tampereen liikunta-asioista Kauppi Sports Centerissä yhteisen syntymäpäivänsä innoittamana. Jussiloiden mukaan liikkumattomuus tulisi nousta laajemmin esiin poliittisessa keskustelussa koko valtakunnan tasolla. Kyse on miljardien eurojen kokoisesta kansanterveysasiasta. Vaaleissa asiasta puhutaan valitettavan vähän ja mm. vaalikoneissa asia ei ole noussut ...
Lue Lisää

Kannanotto Aamulehti 1.3.: Lastensuojelun vaikea tilanne on tiedostettu ja siihen on reagoitu

Tampereen sosiaalityöntekijät kirjoittivat (AL 16.2) kaupungin lastensuojelun kriisiytyneestä tilanteesta. Kirjoituksessa otettiin vahvasti myös kantaa lastensuojelun palkkatasoon. Lastensuojelun työntekijöitä on kuultu eri tavoin viimeisten kuukausien aikana mm. järjestämällä työpajoja, joihin on kutsuttu työntekijöitä, virkamiesjohtoa ja luottamushenkilöitä. Työpajoissa on käsitelty sosiaalityön saatavuuden parantamiseen tähtäävää suunnitelmaa ja mietitty tapoja vastata rekrytoinnin ...
Lue Lisää

Kannanotto: Enemmän sektorirajat ylittävää yhteistyötä, vähemmän politikointia

Useamman viikon vanhushoivakeskustelun ja ennen kaikkea kuluneen viikon Tampereen osittain sisäisenkin julkisuuskeskustelun jälkeen olen vakuuttunut, että tarvitsemme enemmän sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja vähemmän nykypäivän politikointia. Irtopisteiden hakeminen oman tai edustamansa tahon julkisivun siloitteluun on läpinäkyvää ja uskon äänestäjien ansaitsevan parempaa. Tässä pieni uutiskertaus sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan näkökulmasta ...
Lue Lisää

Kannanotto: Tavoitteena inhimillinen, turvallinen ja alueen tarpeet huomioiva päiväkoti- ja kouluverkko

Olemme perehtyneet Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän vastaavina lautakuntaedustajina syksyn aikana syvemmin Tampereen päiväkoti- ja kouluverkkoon mm. kiertämällä useita asuinalueita ja kulkemalla läpi erilaisia koulumatkareittejä. Päiväkoti- ja kouluverkkoa päätettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen koulumatkaan ja Tampereen asuinalueiden erityistarpeisiin. Suuri koulu ei mielestämme ole itseisarvo. Kun tasa-arvon toisessa ...
Lue Lisää

Kannanotto: Tehdään päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys loppuun asti laadukkaasti

Nykyajan johtaminen ja päätöksenteko kaipaavat tuekseen ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa monipuolista tietoa. Olemme päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen osalta oikealla polulla tässä asiassa, mutta lisätietojen pyytäminen ja saaminen ovat vielä tarpeen. Koulumatkojen turvallisuus, joka nousi vahvana esille mm. viime kevään vanhemmilta kerätyssä kyselyssä, on tärkeä näkökulma. Turvallisuus linkittyy vahvasti ...
Lue Lisää

Valtuustoaloite: Esteettömän lähiluontoreitin rakentaminen Tampereelle

Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luomiseen. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä mm. vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki. Sairauksien, vammojen tai esimerkiksi pienten lasten kanssa rattailla liikkumisen ja ikääntymisen mukanaan tuomien haasteiden ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle. Tampereen kaupungissa on ...
Lue Lisää

Kannanotto: Järki käteen byrokratian rattaissa – lisätään yksilön vastuuta ja vapautta oman ympäristön kehittämiseen

Kaukajärvi on itä-Tampereen asukkaille tärkeä virkistys- ja lähiliikuntapaikka, jota myös melonta- ja soutuharrastajat pitävät kotipesänään. Järvellä on useita uimarantoja ja myös seurapohjaisesti ylläpidettävä avantouintipaikka. Lisäksi järven rannoilla on erilaisia kiinteistöjä, myös kesäasuntoja. Järvelle on haettu useita vuosia sitten moottoriajoneuvokielto, joka suuntaa järven käyttötarkoitusta ja edistää järviluonnon suojelua sekä ...
Lue Lisää
Vieritä ylös